Are we there yet? පෙම් හසුන් ලියා, දුන්නොත් ගන්නවද ඔයා?


ඕස්ට්‍රේලියානු ආණ්ඩුවේ නව අය වැය කියන්නේ වියදම් හතර අතට කපපු එකක් වුනත් එක වියදමක් නම් කපල තිබුනේ නැහැ. එනම් පාසල් වලට ලබා ගන්න පුළුවන් ආගමික උපදේශක සේවා වලට වෙන් කරපු අවුරුදු හතරක් සඳහා බිලියන කාලක මුදල. සේරම කපන වෙලාවේ එයාලගේ ආගමික මතාන්තර වලට ගැලපෙන මේ අංගය ඉතුරු කරපු හැටි එතරම් පුදුමයක් නැහැ.

ඒ අවුඅස්සේ තමා සුඩාන උසාවියකින් ක්‍රිස්තියානි ගැබිණි කාන්තාවක් මරණිය දණ්ඩනයට නියම කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා ක්‍රිස්තියානි මනුස්සයෙකු බැඳලා, තව දරුවෙක් ඉන්නවා. අම්මත් ක්‍රිස්තියානි. හදල තියෙන්නෙත් අම්මා. හැබැයි තාත්තගේ ආගම වන මුස්ලිම් ආගමෙන්, එනම් මේ නඩුකාරය හා නිතිය කියන හැටියට “උරුම” ආගමෙන් ඉවත්වීම තමයි මේ මරණීය දණ්ඩනයට හේතුව.

ආගම් අදහන මිනිසුන්ට ඒ අයිතිය හිමි වෙන්න ඕනේ කියන එක විවාද කරන්නත් අවශ්‍ය දෙයක් නොවේ. ආගම් නැති මෙයට වඩා යහපත් ලෝකයක් තමා මා නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි අර ඉස්සර කාලේ තිබුන, ඇදහිලි හා විශ්වාස වලට මිනී මරණ යුග වලට සීග්‍රයෙන් යන සමාජ නොයෙක් රටවල් වල තියනවා. ආගම් අදහන අයියලා එයාලගේ ආගම් සංස්ථා ඇතුලේ කෙල ගෙන, ඕනේ දෙයක් කර ගත්තට (නීතියට පිටින් වුවත්) කමක් නැහැ. වැඩේ තියෙන්නේ පොඩි කාලයේ පටන්ම, අපයෝජන, හිරිහැර සමගින් නිසි අධ්‍යාපනයක් නොලද පිරිස් අර සුඩානයේ වගේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සමග සමාජයේ අනික් මිනිසුන්ට මේවා බලෙන් පටවන්නට එන එක. එයට නම්, එනම් බලෙන් පටවන්නට එන එකට නම්, ආගම් බේධයක් නැහැ. හැම අයියලම කරන්න එනවා.

රූකාන්ත සඳ බැස ගිය තැන නෑ ගීතය හැඳින්වුයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවට හොඳ ගීතයක් කියල. ඒ මොකද කියල තේරුනේ ඔහුගේ පැහැදිලි කිරීම නිසා. මොකද හොඳට මඩ පාගන්න පුළුවන්. අපිත් කාලයක් හොඳට “මඩ පාගපු” කට්ටිය. මේකත් නරක නැහැ. ….කුමරියෙ මම ඔබේ කුමාරයා!

Advertisements

15 Comments

Filed under Opinion

15 responses to “Are we there yet? පෙම් හසුන් ලියා, දුන්නොත් ගන්නවද ඔයා?

 1. //ආගම් නැති මෙයට වඩා යහපත් ලෝකයක් තමා මා නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. //
  Secular humanism?
  I’m leaning more and more towards apatheism (not only with regard to belief in a deity/s but any religious belief)

 2. Somthing like that Pra. Look at these “benevolent religious people”. Dont you think that we would be better off without them?

 3. Pingback: Are we there yet? පෙම් හසුන් ලියා, දුන්නොත් ගන්නවද ඔයා? | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

 4. Apatheism – “a disinclination to care all that much about one’s own religion, and an even stronger disinclination to care about other people’s.” – Jonathan Rauch

  I’m not arrogant enough to deny the existence of things that are not proven but neither am I gullible enough to believe in things that are not proven !
  So, I’m not the best person to talk about religion. For me, the best society is where people are law (secular variety) abiding and try not to be a nuisance to others. You really don’t need a religion for that. A religion might help in achieving it, but religions have more cons (pun unintended) than pros.

  • Now I know why you continue reading this blog Pra! //For me, the best society is where people are law (secular variety) abiding and try not to be a nuisance to others. You really don’t need a religion for that. A religion might help in achieving it, but religions have more cons (pun unintended) than pros.// This is the best way to put it. We are on the same page Pra!

 5. //We are on the same page //
  Why don’t you translate the page Raigam? 🙂 I tried but it’s bit too difficult. Maybe you could do so in a later another post?

  • Pra if raigam has limited resources, it’i think s better to write these stuff in Sinhala. There’s ample English coverage of these topics and I’m sure you are smart enough to know them all.

   I’d rather that someone spends some time to translate some of these English discussions to Sinhala, so people at least know the other points of views. There are only few people who talk serious philosophy in SL media (like Nalin De Silva and Wangeesa Sumanasekara), who’s writings are unfortunately biased by politics. (my criticism about Nalin is not the same as raigam’s)

   • Ano, I’ve been writing this blog for about 3 years now. You may have noticed that the author is neither a serious philosopher nor a person with unlimited resources. Lets be clear about that. I am glad that there are a few people like you who keep reading my simple stuff! 🙂

   • Yes. Actually, I meant translate THIS discussion into Sinhala.
    BTW, you can add Nalaka Gunawardene who writes a blog to your list of philosophers.

 6. Sorry, I wasn’t clear I guess. I was asking you to write a post elaborating your views on religion, advantages of secular humanism, the ability to be irreligious but a good human being etc.

  • That is what I have been doing all along Pra. Please read again tags under ඇදහිලි හා විශ්වාස and ආගම. I may try to write these in a different way in future.

 7. පෙම් හසුන් ලියා, දුන්නොත් ගන්නවද ඔයා?
  ඔව්… 😀 😀

  • අහවලාගෙන් අවුලක් නැති වෙයිද ප්‍රවීනා! 😀