හද විමනේ බිතුසිතුවම් ……..! Even when the night changes…………!


අද මා සම්භාව්‍ය සටහනක් ලියන්න පටන් ගත්තත් එය වැඩකට නැති වග තේරුන නිසා අතහැර දැම්මා. ඒ වෙනුවට මා කැමති යයි ඔබ නොසිතන මේ හයිලි අන්ලයික්ලි ගීතය ඔබ හා බෙදා ගන්න මා සිතුවා.

ඊයේ පුවතක් තමා වන් ඩිරෙක්ෂන් එක සාමාජිකයෙක් වන ෂෙයින් මලික් ඔවුනගේ ලෝක සංචාරයෙන් ඉවත් වූ වග. හේතුව තමා ආතතිය. මලික් පකිස්ථාන පසුබිමක් තියන තරුණයෙක්. වන් ඩිරෙක්ෂන් කියන්නෙත් මගේ රසාඥ්යතාවය වගේම හයිලි අන්ලියික්ලි බෝයි බෑන්ඩ් එකක්. අද ඔවුන් ලෝකයේ ප්‍රමුඛම බෝයි බෑන්ඩ් එකයි. අර ආතති කතාවේ නිධානයත් සමහරවිට වැදගත්කමක් ඇති. අද ඒවා ගණන් ගන්නේ නැතිව ගීතය විතරක් අහමු.

Going out tonight, changes into something red
Her mother doesn’t like that kind of dress
Everything she never had
She’s showing off
Driving too fast, moon is breaking through her hair
She said it was something that she won’t forget
Having no regrets is all that she really wants

We’re only getting older baby
And I’ve been thinking about you lately
Does it ever drive you crazy
Just how fast the night changes
Everything that you’ve ever dreamed of
Disappearing when you wake up
But there’s nothing to be afraid of
Even when the night changes
It will never change me and you

Chasing her tonight, doubts are running ‘round her head
He’s waiting, hides behind his cigarette
Heart is beating loud, she doesn’t want it to stop
Moving too fast, moon is lighting up her skin
She’s falling, doesn’t even know it yet
Having no regrets is all that she really wants

We’re only getting older baby
And I’ve been thinking about you lately
Does it ever drive you crazy
Just how fast the night changes
Everything that you’ve ever dreamed of
Disappearing when you wake up
But there’s nothing to be afraid of
Even when the night changes
It will never change me and you

Going out tonight, changes into something red
Her mother doesn’t like that kind of dress
Reminds her of the missing piece of innocence she lost

We’re only getting older baby
And I’ve been thinking about you lately
Does it ever drive you crazy
Just how fast the night changes
Everything that you’ve ever dreamed of
Disappearing when you wake up
But there’s nothing to be afraid of
Even when the night changes

It will never change, baby
It will never change, baby
It will never change me and you

Source: http://www.directlyrics.com/one-direction-night-changes-lyrics.html

ඉංගිරිසි සිංදු වලට අකමැති කට්ටිය මේකවත් අහන්න!

Advertisements

1 Comment

Filed under Anniversary

One response to “හද විමනේ බිතුසිතුවම් ……..! Even when the night changes…………!

  1. Pingback: Even when the night changes………… | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය