කුංකුම අංජන ඉල්ලා ඉල්ලා හැඬුවෙමි, නෙත් යුග නැති ඔබ දකින තුරා! Great wealth and social justice, are they allies or enemies?


අළුතින් ලියන්නට පෙර ප්‍රතිචක්‍රීකරණයකට යන්නට සිතුනා. දැනට වසර 3කට පමණ පෙර ලියූ මේ සටහන හා එයට මා ලබා දී තිබූ ප්‍රතිචාරයන් අදටත් වලංගුද? ඒ පිරිස මේ සටහන් තව දුරටත් කියවනවද? එවැනි දේවල් ගැනත් සිතමින් මේ සටහන කියවමු!

raigamahandiya

දැනට වසර කීපයකට පමණ පෙර මට එක්තරා නගරකදී මුණ ගැහුණ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු මෙහෙම කතාවක් කියුවා. ඔහුගේ දරුවන් දෙන්නා යන්නේ පෞද්ගලික පාසල් වලට. ලංකාවෙන් සංක්‍රමණය වෙලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කරන ඔහුගේ චෝදනාව උනේ, වැඩිපුර බදුත් ගෙවලා, දරුවන් ආණ්ඩුවේ පාසල් වලට නොයවන නිසා එතනිනුත්, ආණ්ඩුවට මුදල් ඉතිරි කරන ඔහුගේ පවුලට  හරි නම් වැඩිපුර ගානක් ආණ්ඩුවෙන් දෙන්න ඕනේ කියල. නමුත් වෙන්නේ අනික, අඩු ආදායම් ලබන කට්ටිය ගෙවන බදුත් අඩුයි, දරුවන් යන්නෙත් ආණ්ඩුවේ පාසල් වලට, දරුවන් සඳහා ආණ්ඩුවෙන් ගෙවන සහනාධාරත් ඔවුනට වැඩියි. ඔහුට අනුව මහා අසාධාරණයක්.

මා කරුණු කිහිපයක් නිසා වාද කරන්න ගියේ නැහැ. එකක් තමයි, මේ වගේ කට්ටිය සමග වාද කරලා වැඩක් නැතිය කියල හිතීම. අනික තමා, ඔහු හා මා අතර මිත්‍රත්වයක් නොතිබීම, ඔහුව මට හමු උනේ වෙනත් නිවසක. තවත් කාරනා තිබුනා. ඒවා එතරම් වැදගත් නැහැ. කොහොම උනත්, මේ හාදයත් ලංකාවේ පාසල් හා තෘතිය අධ්‍යාපනය නිදහස්ව ලබා ගත්තෙක්. ලංකාවේ හිටියා නම් නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් “සටන්” කරන කෙනෙක් වෙන්නත් තිබුනා. මේක ඔහුගේ විතරක් නොවේ වෙනත් අයගේද…

View original post 457 more words

Advertisements

2 Comments

Filed under Opinion

2 responses to “කුංකුම අංජන ඉල්ලා ඉල්ලා හැඬුවෙමි, නෙත් යුග නැති ඔබ දකින තුරා! Great wealth and social justice, are they allies or enemies?

  1. Pingback: කුංකුම අංජන ඉල්ලා ඉල්ලා හැඬුවෙමි, නෙත් යුග නැති ඔබ දකින තුරා! Great wealth and social justice, are they allies or enemies? | සතුටු වැස්ස