අවසානේ ඔබ ආවා?


පාන්දර පහට එලියට බහින  විට හිරු නැගෙමින් පැවතුනත්, අවට මද අඳුර දුරු කෙරුවේ පාර දෙපස පහන් කණු. විශ්‍රාමික යයි සිතිය හැකි, සෞඛ්‍යමත් පෙනුමක් ඇති, උදේ ඇවිදින්නට යන  ජෝඩුවක් පමණයි දකින්නට හිටියේ. වාහනයක් පවා තිබුනේ නැහැ. උෂ්ණත්වය සෙන්ට්‍රිගේඩ්  දහසයක් කියා පෙන්නුම් කෙරුව. අනාවැකිය වුනේ අද කැන්බරා උෂ්ණත්වය තිස් තුනට යන වග.

img_20161213_104017260img_20161213_104021175img_20161213_104033707img_20161213_104048118img_20161213_104050499img_20161213_104055067img_20161213_104623860img_20161213_104638371img_20161213_104650227img_20161213_104734384

මේ වගා බිම් වල අද උෂ්ණත්වය දහවල් එක වන විට අංශක 40ට කිට්ටු වන්න ඇති. හැබැයි, මෙයට මාස හයකට පමණ පෙර තිබුණ  තත්ත්වය  හා අද සසඳන විට වෙනස් වී ඇත්තේ උෂ්ණත්වය පමණක් නොවන වග ඔබට වැටහෙනු ඇති. වැඩිදුර ලියන්න අද නොහැකියි. මේ මගේ ෆෝන් කට්ටෙන් ගනිපු චායාරූප  කිහිපයක්.

Advertisements

Comments Off on අවසානේ ඔබ ආවා?

Filed under Photography

Comments are closed.