නිහැඬියාව!


img_1727img_1729img_1743img_1771img_1809img_1821img_1824

Advertisements

13 Comments

Filed under Photography

13 responses to “නිහැඬියාව!

 1. පොඩි දිරිමත් කිරීමක් වශයෙන් ඔබ ලියන දෙයින් මෙන්ම ඔබේ ඡායාරූප පමණක් ඇති පෝස්ට් වලිනුත් අඩු වශයෙන් මම සතුටක් ලබනවා. (සිංදු තේරීම් වලටත් කැමති වුණත් ඉන්න තැන අනුව සින්දු අහන එකනම් හැම විටම කරන්න වෙන්නේ නැහැ.)

  • ඔබේ දිරි ගැන්වීමේ වචන ටික සතුටක්. මට සතුටක් ඇති කරන සිතිවිලි, දර්ශන හා ගීත වලින් ඔබත සතුටු වනවා නම්, එය මට අමතර සතුටක්. 🙂

 2. Anonymous

  නිහැඩියාව හඳුනගන්න මම අසමත් වගේ

  • හඳුනාගන්න අසමත්කමත්, සමත් කමක්නේ. 🙂
   මෙහෙමයි, රසවින්දනය විවිධයිනේ.

 3. අර දෙවනියට තියෙන එක නං පස්ටයි. උස්සන්නද හැබෑටම..

 4. “නිහැඩියාව” අවස්ථාව එන තුරු පමණයි.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s