සුන්දර දසුන් (4)


img_1777img_1778img_1781img_1785img_1791img_1792img_1793img_1794img_1795img_1814img_1820img_1825

මේ චායාරූප ගැන උනන්දුවක් දක්වපු දෙතුන් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමා මේ කොහෙද කියන එක. සුන්දර දසුන් යන මාතෘකාව යටතේ දමපු සියල්ල නිව් සවුත් වේල්සයේ, ශෝල් බොක්ක නම් ප්‍රදේශයේ ගනිපුවා. ඇත්තම කියුවොත්, ශෝල් බේ අසල ටොමරි කියල කඳු ගැටයක් තියනවා. එය ඇබොරිජිනල් වචනයක්. උස කන්ද කියන එක තමා තේරුම. හාත්පස විහිදෙන දර්ශන කඳු මුදුනේ සිට චිත්තාකර්ශනියයි.

මේ කන්ද මුදුනේ සිට බලන විට එක පසෙකින් ශෝල් බොක්කද, අනෙක් පසින් තස්මන් මුහුදද පෙනෙනවා. ඇබොරිජිනල්වරුන් කඳු මුදුනට නැගල, ශෝල් බොක්ක දෙසට එන මාළුන් නිරීක්ෂණය කර, හෙළි වලින් හෝ දැල් දමා ඔවුන් අල්ලා ගන්නට පුරුදු වී සිටි බව කියනවා.  යුද සමයේ, කන්ද මුදුනේ රේඩාර් පද්ධතියක් සවි කර තියනවා. මේ වන විට එය නැහැ.

මේ පින්තූර  බොහොමයක් මා,  කන්ද මුදුනේ සිට ගත්තුවා.

Advertisements

4 Comments

Filed under Photography

4 responses to “සුන්දර දසුන් (4)

    • They had used different methods Pra. Some of artefacts are being displayed in Museums. Some Aborigines who are still conducting a traditional lifestyle use those methods (as I’ve seen in TV programmes).

  1. අපුරු පරිසරයක් වගේම ලස්සන සුන් දර (නැති) ෆොටෝස් ටිකක්.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s