මෙවන් සුව පෙර නොවිඳි තුන් සිතම සලිත වේ!


අද දහවල් කෑමට ගිය ගෙදර කට්ටිය පේරු රටේ. ගෙදර කතා නායිකාවගේ අම්ම, ටික දිනකට ඇවිත්. ඇයට වයස අවුරුදු 74 ක් වෙනවා කියුව. සමුගන්න කොට ඇය කියුව දේ පරිවර්තනය කළ  පරිදි, ටික වෙලාවකට හමු වුවත්, තියන හර්දයාංගම බව දැනුනා කියන එකයි.  මා  කියුවේ මට ඇත්තටම මගේ අම්ම මතක් වුනා කියල. එය බොරුවක් නොවේ.

රචනා වලින් කියන්න බැරි දේ ගීත වලින් කියන්න හැකියි. මේ  මා කලින් සටහන් අගට දමපු ගීත දෙකක්.

 

පසු වදන

Advertisements

4 Comments

Filed under Lifestyle, Reflections

4 responses to “මෙවන් සුව පෙර නොවිඳි තුන් සිතම සලිත වේ!


    • රසික, සමාජයේ කීයෙන් කී දෙනෙකු මේ ගීත “රසවිඳිනවාද” කියන ප්‍රශ්නය මට සිතුනා!

  1. වික්ටර් ගේ ගොඩක් සින්දු වලට කැමතියි.(අකමැති කිහිපයකුත් නැතුව නොවේ.)මේ තියෙන සින්දු පහම හරි කැමති සින්දු.එව්වායේ පද රචනා,සංගීතය,ගායනය ඔක්කොම හරි අපුරුවට තියෙනවා.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s