හේමන්තයේදීත් නිදමුද?


IMG_1983

අද ඊස්ටර සඳුදා, දීප්තිමත් දිනයක්. කලින් කියුව වගේ නිවාඩුත් එක්ක. ඵලදායි නිවාඩු දවස් හතරක් කියුවොත් නිවැරදියි. හෙට වැඩට යන්න වෙනවා. මෙන්න අද ගනිපු චායාරූප වලින් කිහිපයක්. මා දීප්තිමත් දිනයක් කියුවේ මොකද කියා ඔබට වැටහේවි.

IMG_1985IMG_1987

IMG_1958IMG_1959IMG_1960

දවල් කාලය නරක නැති වුවත්, පරිසරය සිතල වෙමින් යනවා. එයත් සාපෙක්ෂයිනේ. රුසියාව, කැනඩාව වගේ රටවල තරම් නැති වුවත්, කැන්බරා, සිඩ්නි වගේ නගරයක් එක්ක සැසඳූ විට, ශීත සමය කියන්නේ ටිකක් වගේ සීතල  එකක්, විශේෂයෙන් රාත්‍රිය.

මල් පිබිදුන වසන්ත සමයේ, තරම්ම නැති වුවත්, පිබිදෙන මල් තවම තියනවා. පරිසරය අපට රස විඳින්න (කල්පනා කර) හැකි වීම, ස්වභාව ධර්මයේම එක අද්විතීය නිමැයුමක්.

Advertisements

3 Comments

Filed under Nature, Photography

3 responses to “හේමන්තයේදීත් නිදමුද?

  1. දීප්තිමත් දිනයක් නේන්නම් පින්තුර දැක්කාම එක පැහැදිලියි.
    අපේ පරිසරය නම් මේ දිනවල හරිම උණුසුම්.

    • ඔව් මනෝ, පින්තූරයකින් වචන දහසකින් කියන්න බැරි දේ, කියන්න හැකියි නේ. ඔහාට වැස්සත් තියනවා නේද?

      • වැස්ස තිබ්බා දවසක් දෙකක්.දැන්නම් පෑවිල්ල.