සුන්දර උදෑසන (2)


IMG_2034IMG_2035IMG_2036IMG_2037IMG_2038IMG_2039IMG_2040IMG_2041IMG_2042IMG_2043IMG_2044IMG_2045

අද උදෑසන ගත්තු චායාරූප තව ටිකක්. සංස්කරණයක් අවශ්‍ය නොවන මේවා ගත්තු අනුපිලිවෙලට පළ කරනු ඇත. වෙලාව උදේ අටට පමණද, උෂ්ණත්වය සෙන්ට්‍රිගේට් සෘණ තුන හතරක් පමණ ද වුවා. වියළී ගිය තෘණ මල් අගිස්සේ, රෑට වැටුන තුහින මිදී තියන අන්දම තමා සුදු පැහැයෙන්  පෙනෙන්නේ. ලෝකයේ සියලු ප්‍රශ්න අමතක කර, අප අවට පරිසරය මොහොතක් රස විඳිමු.

Advertisements

8 Comments

Filed under Photography

8 responses to “සුන්දර උදෑසන (2)

 1. ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ

 2. Fair enough.
  කැමති හතර දෙනෙකුත් ඉන්නවනේ! 🙂

 3. Pra Jay

  Stark beauty.

 4. Cheers Pra!
  BTW, starkly contracting opinion to the above! 🙂

 5. උදේ පාන්දරම ඇවිදිනවා වගේ. 🙂

 6. උදෙන් නැගිටිනවා, එළියේ ඇවිදීම අඩුයි! 🙂

 7. I wish you edited some of them as I feel they would look Awesome as black and white photos rather than with color. It’s my personal view only 🙂

 8. You could be right Kanda. I did not edit these in whatsoever manner because I did not have time then. I may re-publish them in B&W in the future. 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.