මිටියාවත!


IMG_2148IMG_2149

මා නිතරම දමන දර්ශන කිහිපයක් ඊයේ උදේ දිස්වුණ හැටියි මේ. මේ දර්ශන වසරේ කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වන හැටි පමණක් නොවේ වසරක් පාසා ටික ටික වෙනස් වන හැටි ගත්තු පරණ පින්තූර  අනුව පෙනෙනවා.

උදේ නමයට පමණ සෘණ හතර පහක් පමණ වූ එවෙලේ, තද මීදුමකින් පරිසරය වැසී  ගොස් තිබුණ. මා මීදුම  ටිකක් කපා ඉවත් කළා.  සීතල තද නිසා වැඩි වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණේ  නැහැ. අත් දෙක ගල් වුනාට පසු මා ගෙදර ආව.

IMG_2150IMG_2151

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය ඉදිරිපත් කරපු මේ වසරේ අය -වැය යෝජනා අනුව, සරසවි සිසුන් පාඨමාලා  සඳහා අතින් ගෙවන මුදල වැඩි කරන්නට හා ඒ ගෙවීම් ( ඒ කියන්නේ ණයට ඉගෙන ගන්නවා නම්) කරන්නට ඉපයීම් පටන් ගත්තට පසු, කලින් දී තිබුන ආදායම් මට්ටම පහලට දමල තියනවා.

මේ අනුව දැනට ශිෂ්‍යයන් විසින් උපාධියට තමන්ගේ අතින් වැය කරන 42% ක පමණ ගණන, 46% ක් දක්වා ඉහල යනවා. මෙතැනදී ඉතිරිය දරන්නේ බදු ගෙවන පිරිස වග සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැනට යෝජිත වැඩිවීම් විවිධ උපාධි වලට බලපාන අයුරු දල වශයෙන් පහත පරිදියි.

උපාධිය පරණ ගෙවීම් යෝජිත ගෙවීම් වැඩිවීම බදු ගෙවන්නන්
කළා  (අවුරුදු 3 ) $19700 $20400 $700 $16400
හෙද   (අවුරුදු 4 ) $26550 $27800 $1200 $55700
විද්‍යා  (අවුරුදු 3 ) $28100 $29100 $1000 $52800
වෛද්‍ය  (අවුරුදු 6) $68000 $71900 $3900 $137300
ගුරු වෘර්තිය  (අවුරුදු 4) $26550 $27800 $1250 $41700

(දත්ත දී ඕස්ට්‍රේලියන් පුවත්පත ඇසුරිනි).

IMG_2153

රජය මේ යෝජනා ගෙන එන්නේ, අය වැය පරතරය මග හරවා ගැනීමේ පියවරයන් වල, එකක් හැටියට කියායි කියුවේ. මේ රජයම (එකම අගමැති නම් නොවේ), වසර 2014 දී ඉදිරිපත් කරපු, සරසවි ඩිරෙගියුලේෂන් යෝජනා, එනම් උපාධි වල මිල නිදැල්ලේ යන්නට දීම, මහජනතාව අතර ජනප්‍රිය කරනට නොහැකි වූවා, පමණක් නොවේ සෙනෙට් සභාවේදී එම යෝජනා සම්මත වුණේ  නැහැ. එම යෝජනා අතර සරසවි ප්‍රතිපාදන 20% කින් පමණ කපා හැරීමද තිබුණා.

IMG_2157IMG_2158

වසර 2015 වන විට ශිෂ්‍යයන් හා උපාධිධරයන් මිලියන 2.5 විසින් ගෙවන්නට තියන ශිෂ්‍ය ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 48 ක් ව තිබුණ. ගණන් බැලීම් අනුව, මෙයින් හතරෙන් එකක් පමණ, ගත්තු ණය  කිසිදා ගෙවන්නේ නැහැ.

මේ අතර ගිය සතියේ වාර්තා වුන පුවතක් තමා, මැක්වරි  සරසවිය විසින් යෝජනා කරන, දේශීය සිසුන් සඳහා සම්පුර්ණ මුදල ගෙවා ඉගෙන ගන්න හැකි පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයට, ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය හා ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය සංගමයේ තදබල විරෝධය පළ  කිරීම්. ඒ ගැන සමහර විට, පොඩි සංඛ්‍යා ටිකක් සමග ඊළඟ සටහනෙන්.

 

 

 

6 Comments

Filed under Education, Photography

6 responses to “මිටියාවත!

  1. //මේ අතර ගිය සතියේ වාර්තා වුන පුවතක් තමා, මැක්වරි සරසවිය විසින් යෝජනා කරන, දේශීය සිසුන් සඳහා සම්පුර්ණ මුදල ගෙවා ඉගෙන ගන්න හැකි පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයට, ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය හා ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය සංගමයේ තදබල විරෝධය පළ කිරීම්. ඒ ගැන සමහර විට, පොඩි සංඛ්‍යා ටිකක් සමග ඊළඟ සටහනෙන්.// එහෙත් එහෙමද

  2. Anonymous

    එහෙත් “අන්තරේ” ඉන්නවාද ?….:D

  3. මේ මිල වැඩි වීම් වෙන්නේ දේශීය ශිෂ්‍යන්ට වෙන්න ඇතිනේ.එතකොට විදේශීය ශිෂ්‍යයින්ට මේ මුළු මුදලම වගේ ගෙවන්න වෙනවා ඇති නේද ?

  4. ලංකාවේ ප්‍රශ්නය සම්බන්දව මා යාවත්කාලින නැත.

  5. මේ මිල ගණන් හා මිල වැඩිවීම් දේශීය සිසුන් සඳහා පමණි. විදේශීය සිසුන් සඳහා මිලවල් වෙනස්. ඒ වගේම මුළු මුදලම එක වරම ගෙවන්න ඕනේ නැති වුවත්, ඔවුනට අත්පිට මුදලට තමා ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ.