ශිෂ්‍ය සංගමයත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධියට එරෙහි වෙයි!


මා කලින් සටහනක සඳහන් කරපු කරුණකට නැවත යන්නම්. එනම්, පසුගියදා රැස්වුණු ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ සංගමය සම්මත කරගත් නව ප්‍රතිපත්තියකට අනුව, ඔවුන් රජයේ විශ්ව විද්‍යාල පිරිනමන පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධි වලට සම්පුර්ණයෙන් එරෙහි වන බව පැවසෙනවා. සිසුන් 17,000 කගෙන් සමන්විත මේ සංගමයට අනුව, සල්ලි ගැරීම අරමුණු කර ගත්, මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධි මගින්, ධනවත් අපේක්ෂකයන්ට අසාධාරණ ලෙස වාසි සලසන අතරම, දැනටත් හිඟයක් ඇති ඉන්ටර්න්ෂිප් අවස්ථාව වල තවත් අර්බුධයක් නිර්මාණය කරනු ඇති.

වසර 2017 දී පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධියක් ඩොලර් 361,872 වන විට රජයෙන් පිරිනමන ශිෂ්‍ය ණය  යටතේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙකු වසරකට ගෙවන්නේ උපරිමයකට යටත් ඩොලර්  $10,596 පමණයි.

වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමයේ විරෝධය පළ  වන්නට පෙර, ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය සංගමයද, මැක්වරි  විශ්ව විද්‍යාලය යෝජනා කරන සම්පුර්ණ මුදල සිසුන්ගෙන් අයකරන්නට බලාපොරොත්තු වන, නව වෛද්‍ය පීඨයට තදබල ලෙස එරෙහි වූවා. මේ ඔවුනගේ ස්ථාවරය; “This is an ill-conceived [idea] that will simply waste precious health system resources for the benefit of a privileged few who will be able to afford entry,” AMA national president Michael Gannon and AMA NSW President Brad Frankum wrote in a letter to Assistant Minister for Health David Gillespie in December.

වසර  2015 දත්ත අනුව ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉගෙන ගන්නට සරසවි වරම් ළද  සිසුන් 3777 න්, සිසුන්  230ක් පමණයි සම්පුර්ණ මුදල් ගෙවා ඉගෙන ගන්න පිරිසට අයත් වන්නේ. ඔවුනගෙනුත් සිසුන් 68 ක් පමණයි රජයේ විශ්ව විද්‍යාල වල ඉගෙන ගන්නේ (University of Melbourne, and one student at each of University of New South Wales, Western Sydney University, University of Sydney and the University of Adelaide). අනෙක් සිසුන් 162 දෙනා ඉගෙන ගන්නේ පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල වන University of Notre Dame and Bond University යන දෙකේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු පෙඩරල් රජය, රජයේ සරසවි වලට සම්පුර්ණ මුදල අය කර වෛද්‍ය ප්‍රථම උපාධි පිරිනැමීම තහනම් කර තිබෙනවා.  මේ කියන්නේ දේශීය සිසුන් සඳහා පමණයි. පහත පුවත කියවීමෙන් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න හැකියි. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියානු දේශීය සිසුන් සරසවි ඇතුල් වන විට, ඔවුන් උපාධි සඳහා දායක වෙන හැටි ගැන කෙටි විස්තරයක් මේ සටහනේ තියනවා.

දී සිඩ්නි මෝර්නින් හෙරල්ඩ් ඇසුරිනි 

2 Comments

Filed under Australia

2 responses to “ශිෂ්‍ය සංගමයත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය උපාධියට එරෙහි වෙයි!

  1. A D Orwell

    That means it is rare to say students protes against saitm is justified thinking of Australian situation . However Aussies have money to give educational free completely isn’t it not ? Otherwise only recent immigrants like you who has jobs and their children can go to uni. Native population is in a disadvantaged position .

  2. //ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියානු දේශීය සිසුන් සරසවි ඇතුල් වන විට, ඔවුන් උපාධි සඳහා දායක වෙන හැටි ගැන කෙටි විස්තරයක් මේ සටහනේ තියනවා.//
    Please follow the link.