පියඹනා කල්පනා!


 

IMG_2262IMG_2263IMG_2264IMG_2282IMG_2265IMG_2266IMG_2267IMG_2268IMG_2269

Advertisements

12 Comments

Filed under Lifestyle, Nature, Photography

12 responses to “පියඹනා කල්පනා!

 1. White-bellied Sea Eagle

 2. පින්තුරයි,සින්දුවයි මල් හතයි.!

  • කොමෙන්ටුවත් ඒ වගේම තමා මනෝජ්. 😀

   මා ඔය පක්ෂියා නිරීක්ෂණය කරපු කාලය තුල ගත්තු ඡායාරුප වලින් කිහිපයක් තමා ඔය. එක වෙලාවක, එයා පොලොවට බැහැල අල්ල ගත්තු, හාවෙකු හෝ ඌරු මීයෙකු, දරා ගන්න බැරි නිසා, උඩු ගුවනේ දී අත හැරුනා. ඒ සියල්ල අතරින්, එම පක්ෂියාගේ, ගුවනේ දක්වන නිසඟ දක්ෂ කම දැක්වෙන පින්තුර කිහිපයක් තමා මේ.

 3. Tharu´ M ^_^

  කපකට පසුව මෙහි ආ එකෙන් සිත සනසන මනස්කාන්ත දර්ශන දකින්න පුළුවන් වුනා ..ස්තුතියි රයිගම්

  • මා කැමති කොමෙන්ටුවක් තරු. රූපයක් රස විඳීම මා හිතන්නේ හැමටම කරන්න නොහැකි දෙයක්.

  • Tharu´ M ^_^

   කලකට*

 4. Tharu´ M ^_^

  අනිවාර්යයෙන්ම රයිගම්..එයට සුන්දර මනසක් තිබිය යුතුයි..

 5. කදිම ඡායාරූප ❤️

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.