වෙරළ!


IMG_2347IMG_2348IMG_2353IMG_2354

Advertisements

17 Comments

Filed under Photography

17 responses to “වෙරළ!

 1. කළුගඟ අයිනේ සුන්දර මතකයන් තිබුණත් ඡායාරූප ටික දැක්කම එකවර මතක් වුනේනම් ප්‍රින්ස්ගේ සිංදුවයි.

  • හේ හේ!! ගීතය සහ පොටෝ අතර එතරම්ම සම්බන්දයක් එතරම් නැහැ ඉකෝ.
   ඔබට පොටෝ දුටු විට ගීතයක් මතක් වීම අගෙයි!

 2. හරිම ලස්සනයි වෙරළ.. මේ වසන්තය නේද?

  • ඔව් මානි වසන්තයේ මැද. වතුර තවම රත්වී නැති නිසා මිනිසුන් නැහැ.

 3. රයිගම් කැමරාවේ හාස්කමක්

 4. නිල් පාට පින්තුර.

 5. Sands may not be as golden as in SL, but the waters are bluer.

  • Yes Pra, this particular area in NSW has whiter sand. However, colour of sand varies from place to place within Australia.

   For example, //Some Australian beaches are gold like the sun, others red like a fire, and a few so white they almost look like clouds on the ground. Some beaches even contain black sand. Elsewhere in the world, in places like Hawaii, the entire beach can be black or green.// http://www.abc.net.au/science/articles/2011/10/31/3331768.htm

   I think weathered SL rocks contain more iron.

 6. Aussie beaches-fantastic.
  Thanks for following my posts. Wish I could read your commentary, but don’t have the language skills. Enjoy your photos, though.

 7. Tharu´ M ^_^

  අනර්ඝ රූපරාමු පෙලක් රයිගම්…

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.