මල් පෙත්තක පන්හිඳකින්….!


 

IMG_2662IMG_2665IMG_2669

කතන්දරයක් පසුව ලියමු. දැනට මල් බලමින් සින්දුවක් අහමු.

Advertisements

9 Comments

Filed under Photography

9 responses to “මල් පෙත්තක පන්හිඳකින්….!

 1. Pra Jay

  ++++++

 2. ප්‍රවෘත්ති බලමින් සිට මෙතනට ආවා. තෝන්තු වෙල තිබුණ හිතට මේ අවස්ථව ඉඩෝරයට පසුව වැටුන මල්වැස්සක් වගේ වුනා

 3. මං හිතුවෙ මල් සින්දුවක් කියල, හැබැයි එහෙම නෑ 😁

  නමුත් උණ මල් නම් දැකල නෑ

  • මොකද මන්දා ඔබේ ප්‍රතිචාර ස්පෑම් ගොඩට යන්නේ කන්ඩා? 😦
   මල් සින්දුවක් තමා. උණ ගස් වල මල් හැදෙන්නේ කලාතුරකින්. එකක් තමා, අප එව්වා හොඳටම මෝරන්න කලින් කපා ගන්නවා. ඒ නිසා මල් හැදෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මා පොඩි කාලේ මල් හැදුනු උණ ගස් දැක තියනවා.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.