මල් පෙත්තක පන්හිඳකින්….!


IMG_2662IMG_2665IMG_2669

කතන්දරයක් පසුව ලියමු. දැනට මල් බලමින් සින්දුවක් අහමු.

9 Comments

Filed under Photography

9 responses to “මල් පෙත්තක පන්හිඳකින්….!

 1. Pra Jay

  ++++++

 2. ප්‍රවෘත්ති බලමින් සිට මෙතනට ආවා. තෝන්තු වෙල තිබුණ හිතට මේ අවස්ථව ඉඩෝරයට පසුව වැටුන මල්වැස්සක් වගේ වුනා

 3. පුවත් එතරම්ම නරකද ගුණේ?

 4. මං හිතුවෙ මල් සින්දුවක් කියල, හැබැයි එහෙම නෑ 😁

  නමුත් උණ මල් නම් දැකල නෑ

 5. මොකද මන්දා ඔබේ ප්‍රතිචාර ස්පෑම් ගොඩට යන්නේ කන්ඩා? 😦
  මල් සින්දුවක් තමා. උණ ගස් වල මල් හැදෙන්නේ කලාතුරකින්. එකක් තමා, අප එව්වා හොඳටම මෝරන්න කලින් කපා ගන්නවා. ඒ නිසා මල් හැදෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මා පොඩි කාලේ මල් හැදුනු උණ ගස් දැක තියනවා.

 6. ඒ මක්කැයි ඒ ? ඕක නවතිතන්න Option එකක් තියනව හොයල ලැබුනොත් එවන්නම් 👍

 7. මොකද කියා මා දන්නවා කන්ඩා. ගණන් ගන්න එපා. 🙂

 8. නැහැ එමගින් හිත සැනසුනා රයිගම් ඒ බවයි මා ලියා තියෙනනෙ