පාරාදීසයේ ඉර බැසීම!


IMG_2226IMG_2227IMG_2228IMG_2247IMG_2250IMG_2333IMG_2336

අද උදෙන්ම ඉර නැගෙන්නටත් පෙර වැඩට යන්න වුණා.  එවැනි දිනවල මට සිතෙන දෙයක් තමා, වැඩට නොගිහින්, නිකම් ඇවිදින්න තිබුණා නම් හොඳය කියා. මොකද උදේට දකින දර්ශණයට (එකිනෙකට වෙනස්) මා  එතරම් කැමතියි. නමුත්, නිවාඩු දමා ගෙදර හිටියොත්, ඒ වෙන වැඩකට නිසා උදෙන් නැගිට ඔය දර්ශණ  බලන්න වෙන්නේ නැහැ.

Advertisements

6 Comments

Filed under Photography

6 responses to “පාරාදීසයේ ඉර බැසීම!

  1. ඉර නැගෙන්නටත් පෙර වැඩට ගිහින් ඉර බැසීම ගැන පින්තුර දැම්මේ කොහොමද කියලා මම මේ බැලුවේ.

  2. පින්තූරම නොවේ මනෝ. ජීවිතය ගැනයි මාතෘකාව. //But even the sun sets in paradise// ඔන්න ඔහොම ඔය ගීතයේ තියනවා. ඒ කියන්නේ, ඕනෙම හොඳ දෙයක වුණත් අවසානයක් තියනවා, නැත්නම් ඉතාම හොඳ තැනක වුවත්, නරක දේවල් ද වනවා. 🙂

  3. pra jay

    ++++++

  4. pra jay

    It’s a cycle, noh?

  5. Yes, Pra, if one is lucky enough to wake up for the next morning!

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.