වැව් කණ්ඩියේ සිට…..!


IMG_0334 (2)IMG_0335 (2)IMG_0339 (2)IMG_0341 (2)IMG_0342 (2)IMG_0343 (2)IMG_0344 (2)IMG_0348 (2)IMG_0349 (2)

කලින් සටහනකත් වැව් ඉවුරක සිට ගත්තු ඡායාරූප කිහිපයක් දමා ඇති. ඒ කොයි වැවද  කියා කියන්නත් දෙයක් නැහැනේ. මේ තියෙන්නෙත් තවත් වැවක කණ්ඩියේ සිට ගත්තු, හාත්පස පෙනෙන දර්ශණ  කිහිපයක්. එදා වහින්න වගේ, අහස අඳුරු වී තිබුණ  නිසා පින්තූරත් ටිකක් අඳුරුයි.

වැව් කියන්නේ කුමන මිනුම් වලින් ගත්තත්, මිනිසාගේ අපූර්ව  නිර්මාණයක්. පසු කාලෙක මේවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය මොනවගේද කියා නොදැනුම නිසා හාරලා, වතුර ගන්න තියන කුඹුරු වලින් මෙව්වට වතුර ඇදගන්න ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරපු වග, සමහරුන් කියනවා.

ඔය තියෙන්නේ උයන්වත්ත වැව. මට දැන් ඉතිහාස කතා මතක නැහැ. වැව් ඉදිකර තියෙන්නේ, මාලිගා හෝ පන්සල් හදන්න ගල් (කබොක්) හෝ පස් ගත්තු පසු ඉතිරිවන බිමෙහිය කියා කියනවනේ. මට දැන් මේ පින්තූර  බලන විට පෙනෙන්නේ අවට පරිසරයට, මිනිසා කර තියන බලපෑම ඉතා සුළුය කියා.

Advertisements

5 Comments

Filed under Agriculture, Photography

5 responses to “වැව් කණ්ඩියේ සිට…..!

  1. pra jay

    //A popular folktale is that the nearby Uyanwatta Wewa (or tank) was created when the clay-ironstone was quarried for construction of the palace.//
    http://www.serendib.btoptions.lk/article.php?issue=96&id=2255

  2. තෑන්ක්ස් ප්‍රා!

  3. උයන්වත්ත වැව මාතර නේද ?

  4. හනේ හනේ මනෝ! මාතර තියෙන්නේ උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණය. වැවක් මන් දන්න තරමින් නැහැ. 🙂

  5. හප්පච්චියේ මට වැරදුණා නෙන්නම්.මම එත් බැලුවා “රයිගම් හංදිය” තියෙන්නේ බණ්ඩාරගම හොරණ පාරේ නම් මේ උයන්වත්ත වැව මාතරට එන්නේ කොහොමද කියලාත්.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.