වැසි අඳුර!


IMG_3195.jpg

ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් විතරක් නොවේ, මුළු ජීවිතයම  අප 4 ග්රාන්ටඩ් ගන්න අවස්ථා ඕනේ තරම් තියනවා. මාත් එම කාණ්ඩයෙන් වියුක්ත කෙනෙක් නොවේ. ශරීර සෞඛ්‍යය ඉන් එකක්.

IMG_3196.jpg

අවන්හළේ  විශාල පිරිසක් හිටියේ නැහැ. එළියේ වැටෙමින් තිබුණ වැස්සේ තද බව කාලයත් එක්ක අඩු වැඩි වුණා. තාම  දවල්ට කන්න වෙලාව පැමිණ නොතිබුණ  නිසා, අප කෝපි ඇණවුම් කෙරුව.

IMG_3203.jpg

කෝපි  එනතුරු, මා අවන්හළේ  පසු කොටසට  ගිහිං පින්තූර ගත්තේ, එම දර්ශන කුඩා කාලය හා එම කාලයේ අපේ ගෙවතු සිහිකරපු නිසා.

IMG_3307.jpg

අප, එනම් මනුෂ්‍යයන් 4 ග්රාන්ටඩ් ගන්න තව දෙයක් තමා අපේ පරිසරය. තවත් දේවල් පිළිබඳව කල්පනා කිරීම ඔබටම බාර කරන්නම්.

අප සමහරවිට කියනවනේ, ඔය මානව නිදහස, ලිවීමේ හා කතා කිරීමේ නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැනි එව්වා කන්නද, කන්න දෙනවා නම්, බොන්න දෙනවා නම් එච්චරනේ කියා.

 

Advertisements

2 Comments

Filed under Nature, Opinion, Photography

2 responses to “වැසි අඳුර!

  1. නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වල පල්ලට ගියොතින් කන්න,බොන්න තියෙන නිදසහත් නැති වෙන බව මිනිස්සු අමතක කරන එකනේ වැඩේ.

  2. උභතෝකෝටිකයක් නේද මනෝ?

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.