වෙරළක් නොදුටු සයුරක්?


IMG_3167IMG_3171IMG_3172IMG_3174IMG_3175

ඉහතින් තියෙන්නේ කලින් සටහන් දෙකේ තියන චායාරූප වලම දිගුවක්. මේවායින්, අප ඉන්න රටේ තියන එක පරිසරයක පැති කඩක් පෙන්වනවා. මා හිතන්නේ මේවා බලන කට්ටිය අඩුයි. නමුත් සීමිත පිරිසක් රස විඳින වගත් පෙනෙනවා.

මේකත් විවේචන සටහනක් වුණොත්, මගේ බලාපොරොත්තුව අහෝසි  වී යනවා. සමහරුන් බලාපොරොත්තු වනවනේ, අප කියවන, නරඹන හා අසන සියල්ලන්ගෙන්ම අපගේ ඥාණ  පථය පුළුල් කිරීමක්, පාඩමක් තියෙන්න ඕනි කියල. මා එහෙම නොසිතන කෙනෙක් නිසා, මේ වගේ සටහන් වල එහෙම දේවල් බලාපොරොත්තු නොවීම යෙහෙකි.

පරිසරය ගත්තත්, එහි තියන සුන්දරත්වය අප දකින්නේ නැත්නම් අවුරුදු මිලියන ගණනක් තිබුණත් වැඩක් නැහැ. හිතන්න, වෙන ග්‍රහ ලෝකයක් ගස් වැල්  වලින් පිරී, කිසිම බාධාවක් නැතිව තියනවා කියල. ඉතින් මොකටද? පරිසරයේ සුන්දරත්වය කියන්නේ අපගේ විඳීම ම තමා.

 

Advertisements

4 Comments

Filed under Music, Photography

4 responses to “වෙරළක් නොදුටු සයුරක්?

  1. pra jay

    පාඩම් කිරීමට අකමැති නිසා පාඩම් අනවශ්‍යය. එහෙත් විස්තර රස විඳිමි.

  2. මොන විස්තරද ප්‍රා?

  3. pra jay

    ලියල තියන ඒවා තමයි

  4. //නමුත් සීමිත පිරිසක් රස විඳින වගත් පෙනෙනවා.// මන් හිතන්නේ ප්‍රා, ගොඩක් අය කැමති, හතර අතටම කෙලලා අරින විවේචන වලට නේද?

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.