හේමන්තයේ හවසක්!


IMG_3559IMG_3561IMG_3563IMG_3567

Advertisements

3 Comments

Filed under Nature, Photography

3 responses to “හේමන්තයේ හවසක්!

 1. Aloka

  දිනෙක හිරු බැස යන වෙලාවක
  සයුරු වෙරළක හුදකලාවෙක
  සයුර මා විය අහස ඔබ විය
  දෙදෙන ළං වූ ක්ෂිතිජයක් විය……

 2. සැන්දෑ අහසේ ඉරට මුවාවෙන්
  කාලය කවුළු දොරින් පියඹනවා!

  ක්ෂිතිජය කියන්නේ එකට ලං වුන තැනක් නොවේනේ, එසේ ලං වූවා කියා පෙනෙන තැනක් විතරයි නේ. 🙂

 3. Aloka

  ඒකනේ රියැලිටි, කිසිම කෙනෙක් කිසිම කෙනෙකුට අයිති වෙන්නෙත් නැහැ, කිසිම කෙනෙක් කිසිම කෙනෙකුගෙන් වෙන් වෙන්නෙත් නැහැ.. ඔබ කිව්වා වගේම මේ දේවල් වෙනවා කියා “පේනවා” පමණි…:) 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.