පාන්දරක්!


IMG_20171115_060010107IMG_20171115_060026906IMG_20171115_060114078IMG_20171115_060431860_HDRIMG_20171115_060438642IMG_20171115_060450401

 

Advertisements

6 Comments

Filed under Nature, Photography

6 responses to “පාන්දරක්!

 1. indumathie adikari

  දර්ශනත් ගීතයත් එක වගේම සුන්දරයි !

  • ඔය පින්තූර ග්‍රීෂ්ම ඉර්තුවේ, උදේ පාන්දර 5 කනිසමේ අවසාන භාගයේ පමණ ඕස්ට්‍රේලියානු වෙල්යායක ඉර නැගෙන දර්ශන. 🙂

   • පහට මෙහෙමනම් හතට විතර කොහොම ඇද්ද ?

    • ඔය දැනට මාස 6කට පමණ පෙර මනෝ. දැන් වෙනස්. ඔය වෙලාවට දැන් කළුවරයි. ඒ වගේම සීතලයි. අද අටට එලියට බහින විට උෂ්ණත්වය සෙන්ට්‍රිග්රේට් 0යි වගේ.

 2. pra jay

  Looks very clean and clear, almost pristine. Polluted skies make more vivid pictures.

  • It is pristine Pra.
   You are right. Particles (pollutants) deflect light to create vivid pictures. However, some areas are so polluted to have any view.