පාන්දරක්!


IMG_20171115_060010107IMG_20171115_060026906IMG_20171115_060114078IMG_20171115_060431860_HDRIMG_20171115_060438642IMG_20171115_060450401

 

Advertisements

6 Comments

Filed under Nature, Photography

6 responses to “පාන්දරක්!

 1. indumathie adikari

  දර්ශනත් ගීතයත් එක වගේම සුන්දරයි !

 2. ඔය පින්තූර ග්‍රීෂ්ම ඉර්තුවේ, උදේ පාන්දර 5 කනිසමේ අවසාන භාගයේ පමණ ඕස්ට්‍රේලියානු වෙල්යායක ඉර නැගෙන දර්ශන. 🙂

 3. පහට මෙහෙමනම් හතට විතර කොහොම ඇද්ද ?

 4. ඔය දැනට මාස 6කට පමණ පෙර මනෝ. දැන් වෙනස්. ඔය වෙලාවට දැන් කළුවරයි. ඒ වගේම සීතලයි. අද අටට එලියට බහින විට උෂ්ණත්වය සෙන්ට්‍රිග්රේට් 0යි වගේ.

 5. pra jay

  Looks very clean and clear, almost pristine. Polluted skies make more vivid pictures.

 6. It is pristine Pra.
  You are right. Particles (pollutants) deflect light to create vivid pictures. However, some areas are so polluted to have any view.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.