වසන්තයේ උදෑසනක?


IMG_3694IMG_3695IMG_3697IMG_3698

Advertisements

12 Comments

Filed under Photography

12 responses to “වසන්තයේ උදෑසනක?

 1. pra jay

  That’s not a dingo, is it?

 2. It was a lovely pet dog (probably a Schnauzer) which came with a lady. When we were about to leave, the lady was asking it to get into her car while she was keeping the door open. Instead, it jumped into ours when I was putting my camera in the back seat.

  BTW, there was a warning saying that //pet dogs are not allowed// 🙂

 3. pra jay

  A schnauzer ? Well, too far to see the distinctive snout. I thought it was a German shepherd or a Labrador-like dog. I’m not sure if there are schnauzers in SL. Btw, have u come across any flat coated retrievers there? I’m very interested in them because I think I got the only breed-verified (no pedigree, just verified only) flat-coated ret in SL.

 4. I’m not an expert in that area Pra. I was just speculating. It was definitely not a GS (or a Labrador). There are flat coated retrievers here. Again, I have to mention that I have a limited knowledge about dogs.

 5. මට නම් අදත් වසන්තය නොවේ “නෙතුවැල් මැළවුනු” සිකුරාදාමයි…..:(

 6. හපොයි, මොකෝ වෙන්නේ මනෝ?

 7. දැන් ඔබතුමා ලියන්නේම නැද්ද?
  පොඩ්ඩක් සරත් ගතියක් තියනවා, ගස් වල කොල දුඹුරු පාට නිසාද කොහෙද.

 8. කෞශල්‍ය

  ආයිබෝවන් රයිගම, මටත් මේ කාලෙට ඔලුවට එන අපූරු ගීතයක් තමයි කුඩා දේවිකා.

 9. සරත් ගතියක් තියනවා කියන්නේ, ඔය පෙරේදා ගත්තු පොටෝ වගයක්. මානවිලට හෙට අනිද්දා සමරය ලබනවා වාගේ, අපට වින්ටරය ලබනවා.

  //දැන් ඔබතුමා ලියන්නේම නැද්ද?// ආ මන් මේ ඔබතුමී ලියනකම් බලන් ඉන්නවා! 🙂

 10. ඕකේ කියවෙන රන්වන් පත්‍ර නම්, ඒ කියන වසන්තයේ දකින්න නැහැ නේ කෞශල්‍ය.

 11. මාතෘකාව වසන්තය ගැන නිසා මම ටිකක් කොන්පියුස් උනා. 🙂

 12. එහෙම තමා, ටිකක් කොන්පියුස් කරන්න මාතෘකා දමල තියෙන්නේ.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.