වසන්තයේ උදෑසනක?


IMG_3694IMG_3695IMG_3697IMG_3698

Advertisements

12 Comments

Filed under Photography

12 responses to “වසන්තයේ උදෑසනක?

 1. pra jay

  That’s not a dingo, is it?

  • It was a lovely pet dog (probably a Schnauzer) which came with a lady. When we were about to leave, the lady was asking it to get into her car while she was keeping the door open. Instead, it jumped into ours when I was putting my camera in the back seat.

   BTW, there was a warning saying that //pet dogs are not allowed// 🙂

 2. pra jay

  A schnauzer ? Well, too far to see the distinctive snout. I thought it was a German shepherd or a Labrador-like dog. I’m not sure if there are schnauzers in SL. Btw, have u come across any flat coated retrievers there? I’m very interested in them because I think I got the only breed-verified (no pedigree, just verified only) flat-coated ret in SL.

  • I’m not an expert in that area Pra. I was just speculating. It was definitely not a GS (or a Labrador). There are flat coated retrievers here. Again, I have to mention that I have a limited knowledge about dogs.

 3. මට නම් අදත් වසන්තය නොවේ “නෙතුවැල් මැළවුනු” සිකුරාදාමයි…..:(

 4. දැන් ඔබතුමා ලියන්නේම නැද්ද?
  පොඩ්ඩක් සරත් ගතියක් තියනවා, ගස් වල කොල දුඹුරු පාට නිසාද කොහෙද.

  • සරත් ගතියක් තියනවා කියන්නේ, ඔය පෙරේදා ගත්තු පොටෝ වගයක්. මානවිලට හෙට අනිද්දා සමරය ලබනවා වාගේ, අපට වින්ටරය ලබනවා.

   //දැන් ඔබතුමා ලියන්නේම නැද්ද?// ආ මන් මේ ඔබතුමී ලියනකම් බලන් ඉන්නවා! 🙂

 5. කෞශල්‍ය

  ආයිබෝවන් රයිගම, මටත් මේ කාලෙට ඔලුවට එන අපූරු ගීතයක් තමයි කුඩා දේවිකා.

  • ඕකේ කියවෙන රන්වන් පත්‍ර නම්, ඒ කියන වසන්තයේ දකින්න නැහැ නේ කෞශල්‍ය.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.