උයන් කොණේ…..!


IMG_3699IMG_3700IMG_3701IMG_3702IMG_3703IMG_3707IMG_3708IMG_3709IMG_3710IMG_3711IMG_3712IMG_3713

(වියත් සටහන් කියවීමෙන් ඔල්මොරොන්දම් වී තියන ඔබේ සිතට හා නෙතට)!

Advertisements

4 Comments

Filed under Nature, Photography

4 responses to “උයන් කොණේ…..!

  1. මේ උයන් කොණ නම් හරිම හුදකලාවෙන් පිරුණු උයන් කොණක් වගේ.හුදකලා බංකුව ගෙන එන්නේ ශෝකී විරහාවක මිහිරියාවක්.

  2. ඔව් මේ පින්තූර දකින විට එහෙම ගතියක් දැනෙනවා තමා. ඇත්තම පරිසරය හුදකලා ම නැහැ. අර අනෙක් පොටෝ වල බල්ලෙකුත් හිටියේ.

  3. pra jay

    මං හරියට seasons තියන රටක හිටියනම් autumn එක ආසම සීසන් එක වෙයි.
    හෝර්ටන් තැන්නට යනකොට තද කොල සිට , කහ සහ රතු වර්ග හරහා දුඹුරු දක්වා පත්‍ර සහිත ගස් දකින්න පුලුවන් එක කාලයකට

  4. එක එක කාලෙට ආවේණික, මා ආසා කරන කරුණු තියනවා. එළියේ ඇවිදින්න හොඳම සරත් හා වසන්තයේ මුල කාලය. වින්ටරයේ මැද හොඳටම සීතල උදේ, කවුරුත් නැගිටින්න කලින් ඇවිදින්න යන්න මා කැමතියි. සමර් එකේ අඩුවෙන් ඇඳුම් අඳින්න තියන පහසුවට කැමතියි. 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.