නිල් කඳුරැල්ල!


IMG_3610IMG_3650IMG_3652IMG_3653IMG_3654IMG_3655IMG_3656

පින්තූරයක වචන දහසක් තියනවා කියනවනේ. ඒ නිසා ලියන්න වෙහෙසෙන්නේ නැහැ.

Advertisements

8 Comments

Filed under Nature, Photography

8 responses to “නිල් කඳුරැල්ල!

 1. දුර කදු යාය මටයි නිල්ල නිලන්නෙ නුඹටයි
  මේ මුලු ලොවම මටයි මගේ ආදරේ නුඹටයි
  බමරුන් යාය පුරා රොද බැඳ බැඳ දුවන තුරා
  මලකට සිත් පිඩා නෑ
  ගහ මල් වරන දිනේ අතීතයේ සුවද සොයා
  කිසි බමරෙකු හැඬුවේ නෑ

 2. indumathie adikari

  නිලඹර සිඹින නිල් කඳුරැළි මනමාලි -මහදවතට එබී රඟ දෙයි මනලෝලී

 3. පින්තුර කමෙන්ට් කරන්න දන්නවා නම් කමෙන්ට් එක අකුරු කරන්නෙත් නැහැ.:D

 4. pra jay

  A bit faded looking.

 5. It was a hazy evening. I made them bit clearer here.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.