නිල් කඳුරැල්ල!


IMG_3610IMG_3650IMG_3652IMG_3653IMG_3654IMG_3655IMG_3656

පින්තූරයක වචන දහසක් තියනවා කියනවනේ. ඒ නිසා ලියන්න වෙහෙසෙන්නේ නැහැ.

8 Comments

Filed under Nature, Photography

8 responses to “නිල් කඳුරැල්ල!

 1. දුර කදු යාය මටයි නිල්ල නිලන්නෙ නුඹටයි
  මේ මුලු ලොවම මටයි මගේ ආදරේ නුඹටයි
  බමරුන් යාය පුරා රොද බැඳ බැඳ දුවන තුරා
  මලකට සිත් පිඩා නෑ
  ගහ මල් වරන දිනේ අතීතයේ සුවද සොයා
  කිසි බමරෙකු හැඬුවේ නෑ

 2. indumathie adikari

  නිලඹර සිඹින නිල් කඳුරැළි මනමාලි -මහදවතට එබී රඟ දෙයි මනලෝලී

 3. පින්තුර කමෙන්ට් කරන්න දන්නවා නම් කමෙන්ට් එක අකුරු කරන්නෙත් නැහැ.:D

 4. pra jay

  A bit faded looking.

 5. It was a hazy evening. I made them bit clearer here.