මිදුණු වැහි-පිණි!


 

IMG_3755.jpg

ඔන්න යාළුවනේ, අපට නම් ශීත සමයේ දරුණුම කාලය ගෙවී යන්නේ. මේ කාලය අල්ලලා පාසල් වල වින්ටර් නිවාඩුවද දෙනවා. ඒ සති දෙකක්. එහි හොඳ කම තියෙන්නේ, එවිට දෙමාපියන්ටද පුළුවන් මුළු පවුලම සමග, මේ පරිසරයෙන් මිදී, ටිකක් උණුසුම් තැනකට යන්න.

IMG_3752

කවුරුත් නිවාඩු යන මේ වගේ දවස් වල වැඩ කරන්නත් කවුරුන් හෝ ඉන්න ඕනිනේ. එහෙම වැඩ කරන එකෙත් වාසි තියනවා. පළමු දේ තමා අයිස් ගැසීම (බොරු). වෙනදට වඩා අඩු කාලයකින් වැඩට යන්න හැකි වීම වාසියක්. තමන්ට දරුවන් පාසලට දාන්නට නොමැති වීමට අමතරව, අනික් අයටත් එහෙම නැති නිසාත්, ගොඩක් අය නිවාඩු නිසාත්, පාරවල් වෙනදාට වඩා හිස්. ඔය කලබරකාරී නගර වල  තියන වාහන තදබදය මෙහෙ කිසිදා නැති වුවත්, වෙනස දැනෙනවා.

IMG_3753.jpg

දෙවෙනි එක තමා, වැඩ කරන තැනත් වෙනදට වඩා හිස් නිසා, වාහන ගාල් කිරීමේ ඉඳන් වැඩ කරන එක දක්වා පහසු වීම.

IMG_3754.jpg

එක දිගටම උදේ සෘණ උෂ්ණත්ව සහිත දින කිහිපයක්ම තිබුණා. හැබැයි මට තියන අත්දැකීම් අනුව, වඩාත්ම නරක ධන සෙන්ට්‍රිගේට් 0-10 වෙනකම් තියන පරිසරය. එයිට වැඩියෙන් හා අඩුවෙන් ඇති පරිසර කුමන හේතුවක් නිසා හෝ, එන්ජෝයිබල්. මේ පින්තූර ටික, වැඩට යන්නට පෙර,  උදේ හතට පමණ, සෘණ 2-3ක් විතර වෙත්දී ගත්තුවා.

IMG_3756IMG_3758

 

Advertisements

6 Comments

Filed under Photography

6 responses to “මිදුණු වැහි-පිණි!

  1. pra jay

    We are waiting for you all to develop influenza A vaccine , new batch after winter. Old stocks are finished in SL

  2. 0 ත් 10 ත් අතරදී හුළං වැඩියි ද?

    මට නම් මයිනස් වුනත් ප්ලස් වුනත්, දහයට අඩුයි නම් ඉතින් එපා වෙනවා තමා.

    • ඔව් මානවි, අපගේ සෘණ පරිසර තියෙන්නේ මහා රාත්‍රියේ හා උදේ පාන්දර පමණයි. සෘණ උදේ ගොඩක් නිසලයි. සුළං සහිත 0-10 තමා ගොඩක් ජරා! 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.