නුරා ගඟුලක්!


IMG_2602IMG_2612IMG_2633IMG_2630IMG_2634IMG_2631IMG_2632

ලියන්නට සහසක් දේ තිබුණත්, ඒවා මට හැර අන් අයට ඇති වැදගත් කමක් නැති නිසා, ලිවීම වැඩදායක නැහැ. මේ කාලයකට පෙර ගත්තු පින්තූර  ටිකක්. අප්ලෝඩ් කරපු සියල්ල සටහන් වූයේ  නැහැ. දෙවෙනි වරක් උත්සහ කරන්න යන්නේ නැතිව ලැබුණු ටික දමනවා.

අද සිකුරාදානේ. අපට අද ටිකක් වැස්සා, හවස් වන්නට. මෙහි ගත කරපු වසර ගණනාවකින් වියලිම වසර මෙය යයි කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වහින සීත සමය, මෙදා දිය පොදක් වැටුනේ නැහැ. මෙය ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැම තැනකට පොදු තත්ත්වයක් කියා පෙන්නුම් කරනවා. ගොවියන් මෙදා පාර, කබලෙන් ලිපට වැටී තියන වග ප්‍රවුර්ති වලින් අසන්නට ලැබෙනවා.

වතුර කියන්නේ ජීවිතයට  නැතිවම බැරි දෙයක් නේ. වතුර අනුව සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ, දියරයක් ලෙස පවතින්නට හැකි වන පරිදි නිර්මාණය කෙරුවේ, දෙවියන් වහන්සේගේ කුමන පර්යේෂණ ආයතනයද කියන්න මා දන්නේ නැහැ. වතුරේ ඇති විස්මිත හැකියාවන් ගැන, අපගේ සිතට දැනෙන්නේ එහෙමත් වෙලාවක.

අපේ කුඩා කාලයේ බොන්නට හා නාන්ට වතුර ගත්තේ ළිං වලින්. බොන්නට වතුර ගත්තේ ටිකක් පමණ ගැඹුරු නිවස අසල ළිඳකින්. අපේ ආතා කියපු පරිදි, පළාතටම තිබුණ  නොසිදෙන එක ලිඳක් වූ එය, පසුව වියළි කාලයන් වළ, සිඳී යන්න ගත්තේ, භූගත ජල මට්ටම පහත ගිය නිසාත්, එයිට ගැඹුරු ළිං අවට හෑරුනු නිසාත් වන්නට පුළුවන්. නාන්නට හදා තිබුණු, ළිං තුබුණේ සාපේක්ෂව මුහුදු මට්ටමෙන් පහළ වෙල් යායත්  සමග. ඒ නිසා වැඩිය නොගැඹුරු වුවත්, ඒවායේ වතුර බොහෝ විට අවුරුද්ද පුරාම තිබුණා.

අර සමහරුන් කියන්නා වගේ, ඒ කාලයට ඇත්තටම යන්න මට නම් ආසාවක් නැහැ. ඒ, ඒ කාලය අමිහිරි නිසා නොවේ. ජීවිතය වෙනස් වී ඇති නිසා. ලෝකයේ ගොඩක් දෙනාට, අද බොන්න හා නාන්න වතුර ගේ ඇතුලේම තියනවා. එයිට වඩා වැඩි දෙනෙකුට, අපගේ කුඩා කාලයේ තිබුණ තරම්වත් වතුරට අත පොවන්න හැකියාවක් නැහැ.

 

 

 

Advertisements

2 Comments

Filed under Australia, Opinion, Photography

2 responses to “නුරා ගඟුලක්!

  1. //ලියන්නට සහසක් දේ තිබුණත්, ඒවා මට හැර අන් අයට ඇති වැදගත් කමක් නැති නිසා, ලිවීම වැඩදායක නැහැ.//
    එහෙම පූර්ව නිගමන වලට එන්න එපා. කාට හෝ වැදගත්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.