හුදකලා (විරෝදය)ව!


IMG_1555 (2)IMG_1568 (2)IMG_1570 (2)IMG_1573 (2)

කලින් සටහනේ මනෝ ලියපු ප්‍රතිචාරය ඇත්ත වෙන්නේ, මනෝ ඉන්න රටට පමණක් නොවේ. මා ජිවත් වන රටටත්, මා හිතන්නේ අනික් රටවල් වල ජිවත්වන සාමාන්‍ය ජනතාවටත් පොදු අත්දැකීමක්. අපගෙන් ගොඩක් දෙනාට, යම් කරුණක් උදෙසා මහජනතාව බල මුළු ගන්වනවා කියන, කුසලතාවය හා කැරිස්මාව නැහැනේ.

ඒ නිසාම, මනෝ කියුවා වගේ, තනි තනි හුදකලා විරෝධයන් තිබුණත්, ඒවායින් සමාජය වෙනස් වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බහුතර කැමැත්තට අනුව, අපට අනර්ථකාරී යයි සිතෙන දේවල් ද ඉවසන්නට වෙනවා. එය අනෙක් විදිහට සිතන අයටත් එක සේ අදාලයි නේ. එනම්, අප අර්ථවත් යයි සිතන දේවල් වලට බහුතර කැමැත්ත ලැබුණොත්, එයාලා අකමැත්තෙන් කරාවි.

 

 

Advertisements

5 Comments

Filed under Lifestyle, Nature, Opinion, Photography

5 responses to “හුදකලා (විරෝදය)ව!

  1. pra jay

    http://chandimagomes.blogspot.com/2018/08/sir-viktor.html

    May not be of relevance to your discussion with Mano. I cited this just to show that in certain aspects the gap between SL and developed countries is increasing.

  2. කොයි සමාජයෙත් ඉන්නවා එක මතයකට ගන්න,එන්නේ නැති පිරිස්.එක තමයි විවිධත්වය.

    කොහොමත් රාජාණ්ඩු,කොමියුනිට්ස්,සමාජවාදී,සම්පුර්ණ ධනවාදී හෝ සමජවාදී ක්‍රමයකට වඩා මාගේ නම් කැමත්ත සර්ව සාධාරණ නොවුනත් ප්‍රජාතන්තවාදී ක්‍රමයකටයි.

    • විවිධත්වය වෙනකක් මනෝ, සමාජයේ පොදු මතය කියන දේ තවෙකක්. ඔබ ගත්තු උදාහරණය ගැන බලමු, සමාජයේ බහුතරයක් ඒකාධිපති ක්‍රමයකට කැමති නම්, එය වෙත ඉබේම යනවා. මොකද මිනිසුන්ගේ බලයට තියන කැමැත්ත, කොයි සමාජයේත් ගොඩක් දුරට එක හා සමානයි. ප්‍රජාතන්ත්‍ර ක්‍රමය දිගට යන්නේ, මිනිසුන්ගේ කැමැත්තට අනුවනේ. එතැන ඔබ කියන විවිධ මත තියන අය ඉන්න පුළුවනි. නමුත් සමාජයක් ලෙස, බහුතරයේ කැමැත්ත, තමන්ගේ කැමැත්තෙන් පාලකයන් පත් කර ගන්න එක. යලිත්, ඔවුන් බලයට පත්වීම හා ඉන්පසු ක්‍රියාකාරිත්වය වෙනත් බලවේග මත රඳා පවතින්න පුළුවන්.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.