රුසිරු දසුනක්!


IMG_20180920_121801270IMG_20180920_121844301_HDRIMG_20180920_121848634_HDRIMG_20180920_121853443IMG_20180920_121855973

කැන්බරා වල තියන බ්‍රින්ඩබෙලා වනෝද්‍යානයේ දර්ශන කිහිපයක්. කැමරාවෙන් ගත්තුවා වත්, විවේකී  දිනයක් ගත්තුවා වත් නොවේ. වැඩකට ගිහින්, දහවල් ආහාරය ගන්නා  අතර දුටු දර්ශන වල තියන මනස්කාන්ත බව නිසාම ගත්තු පින්තූර  කිහිපයක්.

සතියේ දිනක් නිසාත්, මාළු අල්ලන්නට අවසර ඇති කාලය තවම එළඹ නැති නිසාත්, අවට කිසිවෙකු සිටියේ නැහැ.

6 Comments

Filed under Lifestyle, Nature, Photography

6 responses to “රුසිරු දසුනක්!

 1. ඡායාරූප වගේම Brindabella නමත් ලස්සනයි. නමේ තේරුම අන්තර්ජාලයේම තිබුණා. හිතුව විදිහටම ආදීවාසීන් දමපු නමක්.

  http://www.aussietowns.com.au/town/brindabella-nsw

 2. මිටත් වඩා “රුසිරු දසුන්” දැක ඇති බ්ලොග් එකක් “රයිගම් හන්දිය”

 3. ඔව්, එංගලන්ත ගම්, නගර වල නම් එහෙමම දමපුවා ට අමතරව, ඇබොරිජිනල් වරුන් භාවිතා කරපු නම් ද ඉතිරි කර තියනවා.

  උද්‍යානයේ සමහර තැන් වලට යන්න හැකි මෝටර් සයිකලයෙන් හෝ 4WD වලින් පමණයි. ඒ වගේම වර්ෂා කාලයේ යාම අන්තරාකාරියි.

  ඇබොරිජිනල් වරුන් මේ ප්‍රදේශයේ උස් ප්‍රදේශ, ග්‍රීෂ්ම කාලයේ බෝගොන් නමැති සලබයන් අල්ලන්න භාවිතා කර තිබෙනවා.

 4. එය සතුටක් මනෝ. ජීවත් වන පරිසරය හැකිතාක් දුරට බෙදා ගන්න උත්සහ කරනවා.

 5. හරිම ලස්සන පින්තූර ටික. අපිත් එක්ක බෙදා ගත්තාට බොහොම තුති.

 6. ඔබට සතුටක් වීම මටත් සතුටක්. මා හිතන්නේ, අප ගොඩක් වෙලාවට ලෝකයේ තියන නරක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා කියා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.