කතා නොකරන, පින්තූර!


Advertisements

6 Comments

Filed under Photography

6 responses to “කතා නොකරන, පින්තූර!

 1. Fantastic photos! Thank you for sharing!

 2. චමුදි කුමරගේ

  ඇත්තටම හරිම අපූර්වත්වයක් තියෙනවා .
  මම උදෑසනින්ම දැක්කෙ මේ පින්තූර . හිතේ සතුට තියෙන්නෙ පරිසරය තුල බව හොදින් පැහැදිලි වුනා … බොහොම ස්තුතියි .

 3. pra jay

  😀

 4. Thank you for visiting and for your lovely comment!

 5. උදෑසන සිතේ සතුටක් ඇතිවුණා නම් කොතරම් දෙයක්ද?
  ඔබටත් තුති චමුදි

 6. මොකෝ ප්‍රා? 😉

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.