නෙත් වසා බලමු!


මේ සතියේ දවල් කෑම මේසේදී, මට එදිරිව කමින් හිටිය නේපාල-ඕස්ට්‍රේලියානුවා තමන්ගේ බඩට තට්ටු කරමින් මෙහෙම කියුවා. බර අඩු කර ගන්න මාත් ව්‍යායාම් කෙරුවා. එතකොට බඩගිනි වීම තවත් වැඩි නිසා, තවත් කෑවා. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු වුණු  ප්‍රතිඵලේ, විරුද්ද එකයි ලැබුණේ කියා.

එතැනදී එයා, ව්‍යායාම් කරන විට බඩගිනි වූ විට, බඩ රවටන්න දෙයක් ආහාරය ලෙස ගත්තා නම්, ශරීරය “මතු ප්‍රයෝජනය” සඳහා තැන්පත් කර තිබූ  මේද මත යැපෙන්න තිබුනා. 

ලෝකේ තියන බොහෝ පුරස්න වලට විසඳුම් ගොඩක් සරලයි කියා අප බොහෝ විට සිතනවා. ඒකනේ  මේ අන්තර්ජාලයේ ඒ විසඳුම් ගැන ගොඩක් කතා වෙන්නේ. බඩ අඩුකර ගන්න අර මා කියපු කෙනාට තියන වුවමනාව පැහැදිලියි. බැලූ බැල්මට එයට තියන විසඳුමත් පැහැදිලියි.

ඒත් එයට පිළිතුර සොයා යන ගමනේදී ඔහු අත් දකින්නේ, පිළිතුර ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම, එතරම් සරල නැහැ කියා. එතැනදී, අප ජිවිතයේ විඳින දේවල් වල ප්‍රමුඛත්වයන් අනු පිළිවෙලින්, අපටත් නොදැනීම එනවා. 

අප පුරස්නයෙන් ඉවත් වෙලා දකින විට පෙනෙන, ඉතා සරල විසඳුම්, ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ මොකෝ කියා ඔබ කිසිදා කම්පනා කෙරුවද? 

Advertisements

4 Comments

Filed under Lifestyle

4 responses to “නෙත් වසා බලමු!

  1. pra jay

    නෙත් වසා බැලුවා. ඒත් ටයිප් කරන්න අමාරුයි

  2. I love you ප්‍රා! I really DO. 😀

  3. pra jay

    Butterfly effect?

  4. haa haa! not at all. There are affections without sexual feelings! 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.