දවසක් තියේවි!


අද දිනය පටාන් ගත්තේ මා සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා උදේ සහභාගී වෙන වැඩසටහනකින්. සමහර දේවල් තනිව කරනවාට වඩා කණ්ඩායමක් සමග කිරීම පහසු විතරක් නොවේ, හරිම කාර්යක්ෂමයි වගේම ප්‍රතිඵලදායකයි.

අප ගොඩක් දෙනා බොහෝ විට සතුටක් ලබන්න උත්සාහ කරන්නේ නෙගටිව් දේවල් වලින්. ඒ කියන්නේ අප අකමැති, ප්‍රතික්ෂේප කරන දේවල් කියවමින්, බලමින් හා අසමින් සතුටක් ලබනවා. සමාජයේ ජනප්‍රිය ලෙස පෙනෙන දේවල්, ක්‍රියාත්මක වීමේදී එයට සහමුලින්ම වෙනස් වීමටත් මෙය එක හේතුවක්. 

ලංකාවේ ඉපදුන අප ගත්තොත්, ලංකාවේ ඉන්න පිරිස සතුටක් ලබන්නේ, අප වැනි සංක්‍රමණිකයන් දුක් විඳිනවා කියන සිතිවිල්ලෙන්. ගොඩක් වෙලාවට තම තමන්ගේ සමීප අය පවා. ඒ වගේම සංක්‍රමණිකයන් ගොඩක් දෙනා සතුටක් ලබන්නේ, ලංකාවේ ඉන්නා අය ගෝත්‍රිකයන් හා මෝඩයන් කීමෙන්. මනස පිලිබඳ උසස් දැනුමක් ලබා ගත්තා යයි පවසන අය පවා මේ දේ කරනවා.

තවත් අයෙක්  සාපේක්ෂව දුක් විඳිනවා හෝ මෝඩයි කියා සිතීමෙන් මට අද සතුටක් ලබන්න බැහැ. ඇත්තම තත්ත්වය එය වන්න පුළුවන්.  මිනිසුන් ගොඩක් දෙනා ගේ ජීවිත වල තියන අසතුට තමා හැම අතින්ම පෙනෙන්නේ. ඒවාට සමාජයේ තියන තමන්ට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වුවත් එසේ කළ  නොහැකි දේවල් ද හේතු වනවා ඇති. 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Opinion

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.