Tag Archives: රැකියා

සුරා සූදු අත නොහැර?


ලබන වසරේ ආරම්භ කෙරෙන මිලියනක් පමණ වන බ්ලොග් වලින් 99% ක්ම  අකල් මරණයකට ගොදුරු වන්නේ මොකද කියා සටහනක් බ්ලොග්ටයිරන්ට් රැම්සි ලියා තියනවා. ඔහු කරපු කුඩා මත සමීක්ෂණයකට අනුව එහෙම වන්නට බලපාන ලොකුම හේතුව, කැමැත්ත නැතිවී යාම කියා පෙන්වනවා. මේ කියන්නේ විශාල පාඨක පිරිසක් සඳහා ලියවෙන ඉංගිරිසි බ්ලොග් ගැනයි.

 

IMG_2429.jpg

විනෝදයට මාළු බාන්නට යන දෙදෙනෙක් 

 

කුඩා පාඨක  පිරිසක් ගැන පමණක් බලාපොරොත්තු වන සිංහල වගේ භාෂාවකින් ලියවෙන බ්ලොග් වලටත් ඉහත කරුණු ගලපා ගන්න පුළුවන්. රැම්සිත් කියන පරිදි හා මාත් කලින් සටහනක් ලියා ඇති පරිදි අප අරමුණු වෙනුවෙන් බ්ලොග් ලියනවනේ. මුදල් හම්බ කිරීම පැත්තකින් තිබ්බොත්, අනෙක් ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ නිම්  වළලු පුළුල් කිරීමට තමන්ගේ දායකත්වය සැපයීම කියා රැම්සි යෝජනා කරනවා. මා හිතන්නේ වෙනත් හේතූන්  නිසාත් බ්ලොග් හා සමාජ ජාල වල ලියන හා ක්‍රියාකාරී පිරිසක් ඉන්නවා.

වසරක් අවසාන වන මේ මොහොතේ නැවත හැරී  බැලුවොත්, මාත් දීර්ඝ කාලයක් නොකඩවා මෙය ලියමින් ආව වග පෙනෙනවා ඇති. එන්ඩෝර්ස්මන්ට් හෝ වෙනත් තල්ලු කිරීම් නොමැතිව එහෙම දෙයක මා නියැලීම කියන්නේ, මෙයින් මා විනෝදයක් ලබන බවයි. මෙය නිරතුරුව කියවන පිරිසත් කියන්නේ, කියවීමෙන් ඔවුන් ද සතුටක් ලබන වග කියා උපකල්පනය කරන්න හැකියි.

 

IMG_2433.jpg

ගල්පරයක උඩ මාළු බෑම 

 

ජිවිතයේ අප කරන එවැනි ක්‍රියාකාරකම් කොපමණ තියනවා ද කියා සිතා බැලූ විටක, ඒවා ගොඩක් නැති වග දැන ගන්නට ලැබුණොත්  පුදුම වන්න එපා.

වැඩ කරන තැන, වසරාවසාන බාබකිව් කෑම අද තිබුණා. මා නොයන්න සිටියත්, කෙනෙකු මා වෙනුවෙන් ටිකට් පතක් මිලදී අරන් තිබුන නිසා මාත් අවසානයේ ගියා. රැකියා වල නියුතු වීමත්, එකතරා විදිහකට සතුටක් නොලබන, නමුත් කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් කියා නම් කරන්න පුළුවන්. මුදල් අතට ලැබීමේදී සතුටක් ලබනවා තමා.

එහෙම නැතුව, නියැලෙන දෙයින් එනම් කරන රැකියාවෙන් ඇත්තටම සතුටක් ලබන පිරිස් ද සිටිනවා. විශ්‍රාම ගත්  පසු දිගින් දිගටම රැකියාවට එන්නේ එවැනි පිරිස් වෙන්න ඇති. මා දන්නා කෙනෙක්, තව අවුරුද්දක් එහෙම එන්න දික් කර ගත්ත වග, තව කෙනෙක් මට කියුව. ඔහුගේ වයස මා හිතන්නේ අවුරුදු 85 ක් හෝ එයිටත් වැඩියි. යම් දිනක තව දුරට එන්න එපා කියුවොත්, සමහරවිට ඔහුගේ ජීවිතය නවතීවි. මා කියන්නේ මානසිකව නවතීවි. ගෙදර ඉඳන් කරන්න ඔහුට වෙන දේවල් තියනවා කියා සිතන්නට තුඩු දෙන කරුණු අල්පයි.

 

6 Comments

Filed under Lifestyle, Reflections